Välkommen till Umeå Creative

Syftet med Umeå Creative är att underlätta medlemmarnas marknadsföring lokalt, nationellt och internationellt, spridning av information och nyheter, öppna upp för nya affärsmöjligheter inom och ut från grupperingen, rekrytering, tjänster och att fylla glappet mellan tidig utveckling och kommersiell finansiering.

Mål och Möjligheter

Umeå Creative möjliggör gemensam införsäljning och marknadsföring av medelstora och riktigt stora projekt. Genom samverkan kan visuellt avancerade koncept för både film, webb och spel skapas. I det långa perspektivet lockas nya medarbetare till företagen, studenter och forskare att flytta hit och stanna kvar.

Inriktning

Digitala kreativa näringar inom digital produktion, t ex film, webb, IT och datorspel. Utvecklingsplattformar för nya koncept och audiovisuellt avancerad produktion.

Varför Umeå?

Vi har en historik av digitala produktionsbolag inom de kreativa näringarna med inriktning på audio, film, webb och spel i Umeå, men också av att organisera oss. En fullständig kombination av universitetsutbildningar på högsta internationella nivå finns i regionen inom bl.a programmering, manus, design, grafik, dataspel, scenografi, post-produktion och redigering. Stadens audio-, spel- och filmföretag har flera stora internationella kunder.

Varför ideell förening?

Formen ideell förening underlättar opartiskhet mellan de involverande företagen samt stöd från olika samhällsaktörer, men ger också möjlighet till avtal med externa företag, tillgång till gemensamma licenser, lokaler och utrustning som medlemmarna kan dela på.

Vad är Umeå Creative inte?

Umeå Creative är inte en organisation som lägger sig i medlemsföretagens interna aktiviteter. Istället försöker Umeå Creative stimulera att företagen skapar helt egna projekt, där bäst lämpade partners kan delta vid införsäljning och produktion. Detta underlättas av formen ideell organisation.

Konkreta mindre delmål för Umeå Creative är:

 • nätverksbyggande internt och externt
 • gemensam hemsida, där företagen kan marknadsföra sig
 • gemensam grafisk profil och logotyp
 • gemensamma aktiviteter för informationsspridning, konceptutveckling och affärsutveckling (workshops, minimässa, föreläsningar, pubkvällar, luncher)
 • stötta medlemmarna vid deltagande på mässor och festivaler

Back to Top ↑
 • Om Umeå Creative

  UCIA är en ideell organisation och ett nätverk för den kreativa industrin i Umeå, med ett fokus på digital och interaktiv medieproduktion. Syftet med gruppen är att stärka medlemsföretagen genom nätverksbyggande internt och externt, bland annat genom gemensamma aktiviteter för informations-spridning, konceptutveckling och affärsutveckling.

  För mer information kontakta oss på:
  styrelse@umeacreative.com