Föreningen Umeå Creative Industry Association är ett branschnätverk för kreatörer som vill träffas och utveckla affärer, främja framtida kompetens och skapa tillsammans.

Alla företag, frilansare och individer som arbetar eller vill arbeta kreativt i Umeå är välkomna som medlemmar i Umeå Creative. Inom detta ryms designers, spelutvecklare, musiker, kommunikatörer, fotografer, filmare, konstnärer med flera.

Mål och Möjligheter

Syftet med föreningen är att främja medlemmarnas möjligheter till samarbete, skapande, utveckling och utbildning, samt att hjälpa till att sprida information och nyheter om vår bransch. Tillsammans kan vi stötta, peppa och driva varandra och branschen framåt!

Vi vill:

 • Visa upp de kreativa näringar som finns
 • Samla kreativa människor från när och fjärran
 • Agera medpart och ingång till företag för aktörer som Umeå kommun, inkubatorer som eXpression Umeå, Umeå Universitet, Rise, Region Västerbotten mfl
 • Skapa vidare nätverk för näringen
 • Skapa fler affärer för medlemsföretagen
 • Stärka bilden av Umeå som ett nav för KKN
 • Skapa besöksanledningar till Umeå
 • Ha roligt tillsammans

Vill du bli medlem? Maila vår ordförande eriks.safvenberg@nolia.se.
Vill du få vårt nyhetsutskick? Maila till subscribe@umeacreative.com.

Det här gör vi just nu

 • Stort informationsmöte 29 april kl 16 på Nolia, Signalvägen 3 (en trappa upp i lokal Miskovsky)
 • Föreläsningar
 • Branschträffar/After Work
 • Hackathons
 • Och andra spännande saker som vi planerar för

På vår facebooksida lägger vi upp information om alla kommande events, så följ oss där för att smidigast hålla dig uppdaterad!